Menu

+420 283 981 567

ČeštinaČeština

Kasino, Kanada

Hodnocení uživatele
(0 votes)

casino-case-study-canada

Kasino, Kanada

Velký komplex kasin v Ontariu v Kanadě používal ve svých chladících věžích kapalné chemikálie. Kapaliny byly skladované ve velkých nádržích v pátém patře a sudy s chemikáliemi se musely vynášet do pátého patra k plnící stanici a přečerpávat do skladovacích nádrží. Tyto nádrže zabíraly příliš velký prostor na to, aby je bylo možné umístit blíž k potrubí chladících věží. Kapaliny se přečerpávaly přes dlouhou smyčku až ke chladícím věžím, ale toto vedení se často ucpávalo a vyžadovalo pravidelné čištění, které představovalo bezpečnostní riziko pro zaměstnance.

 

Analýza

V srpnu roku 2006 společnost Chem-Aqua převzala zodpovědnost za program úpravy vody a nabídla zákazníkovi přechod z kapalných na tuhé látky se systémem HandiChem™. Kompaktní velikost systému HandiChem™ umožňovala umístění přímo před potrubí chladících věží, čímž se výrazně zkrátila přečerpávací smyčka a nebylo už nutné přenášet a skladovat jednotlivé sudy. Systém dávkování Eductor byl doporučen jako náhrada za chemická plnící čerpadla inhibitorů a biocidů. To by umožnilo vyšší rychlost plnění velkého systému a také vyvážené plnění během měnících se teplot ve všech čtyřech ročních obdobích.

Řešení

Systémy HandiChem™ a Eductor byly nainstalovány za zachování ověřených výsledků programu s kapalnými látkami. Tím došlo k vyřešení několika problémů a bezpečnostních rizik. Jednoduchost použití systému HandiChem™ spočívá ve::

  • Sníženém riziku úniku kapalin
  • Eliminaci ruční manipulace se sudy, jejich skladování a likvidace
  • Palety s tuhým koncentrátem je možné snadno přemisťovat po celém zařízení v ručním vozíku

Systém úpravy vody s tuhými látkami HandiChem™ poskytuje inovativní technologii, která řeší problém omezených prostorů a skladování na těžko přístupných místech, zatímco zlepšuje celkové parametry programu úpravy vody.

handichem

Systém úpravy vody pomocí pevných látek HandiChem™ od Chem-Aqua

© Copyright 2022 NCH (UK) Ltd. Všechna práva vyhrazena. Chem-Aqua, Facilities, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants a Partsmaster jsou divize společnosti NCH Europe.