Chceme být BICEP

Business Minded: Orientace na byznys

Rozumíme všem aspektům našeho podnikání a průmyslu. Interpretujeme trendy v technologiích i potřebách zákazníků. Chápeme rozmanitost našeho trhu. Všímáme si příležitostí, inovujeme, děláme kvalitní rozhodnutí a myslíme ve velkém!

Integrity: Integrita

Ve všech případech jednáme poctivě - ať už s našimi zákazníky, dodavateli nebo s lidmi, se kterými dennodenně komunikujeme. Vždy jsme připraveni se zapojit a poskytnout nápady, postřehy pozitivním a konstruktivním způsobem.

Customer Focused: Cíl je zákazník

Jsme hrdí na to, že prodáváme inovativní, vysoce kvalitní a účinné výrobky/řešení tím, že rozumíme provozním podmínkám zákazníka a snažíme se rozšířit náš podíl na trhu.

Effective: Efektivní

Jsme přísní v našem přístupu, rychlí v jednání a vždy dosáhneme úspěchu prostřednictvím splnění nebo překročení cílů díky vynikající komunikaci a kultuře, ve které neexistuje žádné překvapení.

People Oriented: Pro lidi

Záleží nám na lidech a snažíme se, aby naši vedoucí pracovníci své týmy motivovali a rozvíjeli ducha jednoty. Podporujeme stimulující prostředí tím, že jsme přístupní, využíváme interpersonálních dovedností a pracujeme na našich schopnostech.

 

our-culture

NAŠE KULTURA

Pracovní kultura, která ve společnosti NCH Europe existuje, zajišťuje našim pracovníkům skvělé prostředí k plnění osobních úkolů, oslavě úspěchů a pomáhá společnosti pokračovat v cestě udržitelného růstu kvality.

our-values

NAŠE HODNOTY

V NCH Europe je BICEP naším kompasem na této cestě, protože chceme být ti nejlepší a naši sílu demonstrujeme našim zákazníkům prostřednictvím řešení, která jim dodáváme.