Menu
ČeštinaČeština
případové studie zákazníků
pondělí, 07 červenec 2014 15:50

Jumbo Supermarket, Portugal

jumbo-supermarket-case-study-portugal

Jumbo/Comp.ª Portuguesa de Hipermercados, SA

Today, the Grupo Auchan manage the Jumbo hypermarkets and the Pão de Açúcar supermarkets chain in Portugal, with a total of 33 shops (23 under the Jumbo brand and 10 under the Pão de Açúcar brand) with a total area of 197.630m², 30 BOX shops, 23 Jumbo petrol stations, 23 Saúde & Bem Estar shops, 1 Parafarmácia shop, 7 Jumbo optician’s and 1 jumbo Natureza shop. The group has around 9.000 collaborators.

{itpsharepoint}

 

Problem

Jumbo in Faro had really high values regarding the waste water parameters coming from the bakery and pastry manufacturing area. Having been warned of the need to comply with the maximum limit values regulated by local authority – FAGAR, Jumbo needed a consistent, reliable solution.

Solution

In February 2012, we were contacted by Mr Luís Massapina, from the Jumbo maintenance team in Faro. After checking all the essential details and in order to take full advantage of our biological treatment, NCH Waste Water installed 1 BioAmp™ in the bakery and pastry manufacturing area; about 100m away from the grease trap, allowing the Biological treatment to clean all the pipes in a length of nearly 100m, ending at the grease trap.

Result

From March to May, the FreeFlow™ bacteria did a full cleaning on all the pipes from the discharge site to the grease trap, reducing the high values in the waste water parameters considerably. In September, the results were already within the maximum limit values imposed by the local authority – FAGAR, thus revealing an effective and consistent performance of the BioAmp system.

pondělí, 07 červenec 2014 15:54

Pingo Doce řetězec supermarketů, Portugalsko

pingo-doce-supermarket-case-study-portugal

Pingo Doce řetězec supermarketů, Portugalsko

S více než 356 obchody je Pingo Doce nyní největším řetězce supermarketů v Portugalsku. Prodejní obrat činí přes 3000 milionů Euro. Pingo Doce byla založena v roce 1980 a je součástí skupiny Jeronimo Martins Group. Pingo Doce ve městě Peniche také připravuje každý den přes 6000 jídel.

{itpsharepoint}

 

Problém

Pingo Doce ve městě Peniche používá odlučovač tuků s kapacitou 10m3, kterým každý den protéká průměrně 33 kubíků. Vzhledem ke krátké retenční kapacitě se v systému hromadí velké množství organických látek, které způsobují vysoké hodnoty parametrů odpadních vod.

Řešení

Za účelem snížení hodnot parametrů odpadních vod v této komerční jednotce byla nainstalována jednotka BioAmp. V září byly nainstalovány dvě jednotky BioAmp v průmyslové kuchyni s různým časem vypouštění bakterií. V březnu 2012 byla nainstalovaná třetí jednotka BioAmpu pro lepší kontrolu a konsolidaci systému úpravy odpadních vod.

Výsledek

Dva měsíce po instalaci bakterie FreeFlow (dávkované pomocí jednotek BioAmp) snížily parametr odpadních vod na přijatelnou úroveň. Kromě toho zákazník výrazně omezil čištění a údržby lapačů tuků. Ukázalo se, že systém BioAmp efektivně působí na hodnoty parametrů CHSK (z 1800 na 1200 mg/l), BSK (ze 440 na 110 mg/l) a TSS (z 580 na 330 mg/l) a udržuje FOG pod maximální přípustnou hodnotou.

pondělí, 07 červenec 2014 15:56

Le Porte Franche, Botteghe, Franciacorta, Itálie

le-porte-franche-case-study-italy

Le Porte Franche, Botteghe, Franciacorta, Itálie

Nákupní centrum Le Porte Franche - Botteghe ve městě Franciacorta se otevřelo 30. října 1998. Tento komplex se skládá ze 120 obchodů, multiplexu s šesti kinosály a jídelnou známou jako Piazza Del Divertimento, včetně několika barů a restaurací. Celková rozloha areálu činí 47000m².

{itpsharepoint}

 

Problém

Vzhledem k vrstvě tuků na hladině v přečerpávací stanici, ve které se hromadí odpadní vody z restaurací na druhém patře nákupního centra, bylo nutné tuto nádrž každý měsíc vypouštět.

Řešení

NCH Waste Water nainstalovala jednu jednotku BioAmp™ v květnu roku 2011 do drenážního sloupce v Piadinerii (pizzérie). Cílem bylo omezit hromadění tuků v přečerpávací stanici.

Výsledek

Po třech měsících od instalace BioAmpu vedoucí údržby potvrdil, že došlo k výraznému snížení množství tuků v přečerpávací stanici. Nebylo už nutné nádrž vypouštět každý měsíc a nyní se vypouští pouze jednou za čtyři měsíce.

pondělí, 07 červenec 2014 15:13

Kasino, Kanada

casino-case-study-canada

Kasino, Kanada

Velký komplex kasin v Ontariu v Kanadě používal ve svých chladících věžích kapalné chemikálie. Kapaliny byly skladované ve velkých nádržích v pátém patře a sudy s chemikáliemi se musely vynášet do pátého patra k plnící stanici a přečerpávat do skladovacích nádrží. Tyto nádrže zabíraly příliš velký prostor na to, aby je bylo možné umístit blíž k potrubí chladících věží. Kapaliny se přečerpávaly přes dlouhou smyčku až ke chladícím věžím, ale toto vedení se často ucpávalo a vyžadovalo pravidelné čištění, které představovalo bezpečnostní riziko pro zaměstnance.

{itpsharepoint}

 

Analýza

V srpnu roku 2006 společnost Chem-Aqua převzala zodpovědnost za program úpravy vody a nabídla zákazníkovi přechod z kapalných na tuhé látky se systémem HandiChem™. Kompaktní velikost systému HandiChem™ umožňovala umístění přímo před potrubí chladících věží, čímž se výrazně zkrátila přečerpávací smyčka a nebylo už nutné přenášet a skladovat jednotlivé sudy. Systém dávkování Eductor byl doporučen jako náhrada za chemická plnící čerpadla inhibitorů a biocidů. To by umožnilo vyšší rychlost plnění velkého systému a také vyvážené plnění během měnících se teplot ve všech čtyřech ročních obdobích.

Řešení

Systémy HandiChem™ a Eductor byly nainstalovány za zachování ověřených výsledků programu s kapalnými látkami. Tím došlo k vyřešení několika problémů a bezpečnostních rizik. Jednoduchost použití systému HandiChem™ spočívá ve::

 • Sníženém riziku úniku kapalin
 • Eliminaci ruční manipulace se sudy, jejich skladování a likvidace
 • Palety s tuhým koncentrátem je možné snadno přemisťovat po celém zařízení v ručním vozíku

Systém úpravy vody s tuhými látkami HandiChem™ poskytuje inovativní technologii, která řeší problém omezených prostorů a skladování na těžko přístupných místech, zatímco zlepšuje celkové parametry programu úpravy vody.

handichem

Systém úpravy vody pomocí pevných látek HandiChem™ od Chem-Aqua

sobota, 28 červen 2014 20:34

Výrobce odlévacího vosku

wax-casting-case-study

Výrobce odlévacího vosku

Náš zákazník je hlavní výrobce vosku pro odlévání metodou ztraceného vosku, který dodává do strategických průmyslových odvětví, včetně leteckého a automobilového průmyslu, lékařství, obrany a elektroniky. Když společnost Chem-Aqua program instalovala, na místě nebylo dostatek prostoru ke skladování chemických látek. To během návrhu vhodného programu na úpravu vody znamenalo problém a zvýšilo obavy týkající se zdravotních a bezpečnostních rizik.

{itpsharepoint}

 

Analýza

Několik aspektů týkajících se zdravotních a bezpečnostních rizik by se mohlo zlepšit instalací nového systému HandiChem™:

 • • Rizika týkající se manipulace se sudy a jejich likvidací jsou nižší, protože pracovník manipuluje namísto s pětadvacetikilovými a dvěstěkilovými sudy pouze s pětikilogramovými lahvemi.
 • • Hrozí menší riziko kontaktu s chemickými látkami a jejich úniku. Proces rozpouštění a dávkování produktu probíhá v uzavřeném systému HandiFeed™.
 • • Více prostoru: Tuhé látky mají mnohem vyšší koncentraci než kapaliny, a proto nepotřebují tolik prostoru. Produkt je dodáván v balení 4x5 kg, které lze uskladnit na polici.

Řešení

Na návrh společnosti Chem-Aqua byla postavena místnost určená výhradně pro úpravu vody, kde byl instalován systém HandiChem™, změkčovadlo a automatizovaný systém dávkování a ovládání. Toto nové řešení umožnilo:

 • Mnohem lepší program úpravy vody
 • Úsporu vody (díky změkčovadlu, lepší chemii a automatickému řízení)
 • Zdravotní a bezpečnostní rizika byla minimalizována díky instalaci systému HandiChem™ na aplikaci tuhých látek namísto kapalných chemických látek

Před instalací: Chladící věž a systém úpravy kapalin byl umístěn v malém přístřešku, kde docházelo k občasným únikům kapalin. Na místě byly rozházené sudy s kapalinami a přístup k zařízení byl obtížný.

Po instalaci: Systému úpravy vody byla vyhrazena celá jedna místnost včetně změkčovadla, systému automatického plnění a řízení a dávkování tuhých látek systémem HandiChem™.

Program úpravy vody pomocí tuhých látek HandiChem™ od společnosti Chem-Aqua je jednoduché, bezpečné a spolehlivé řešení úpravy vody, které zákazníkovi pomohlo dosáhnout vysokých standardů řízení kvality.

handichem

Systém úpravy vody pomocí pevných látek HandiChem™ od Chem-Aqua

sobota, 28 červen 2014 22:05

Výrobce plastů, Velká Británie

case-study-plastic-manufacturer-uk

Výrobce plastů, Velká Británie

Náš zákazník je předním výrobcem plastů ve Velké Británii se specializací na vstřikování plastů. Společnost klade důraz na správu kvalitních systémů a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví v práci. Když byl vedení společnosti představen systém HandiChem od společnosti Chem-Aqua, okamžitě si uvědomili jeho potenciál na zlepšení jejich programu na úpravu vody v rámci iniciativy na podporu bezpečnějších a ekologicky šetrnějších řešení.

{itpsharepoint}

 

Analýza

Přestože program úpravy vody na kapalné látky od společnosti Chem-Aqua dosahoval dobrých výsledků, výměna za nový systém HandiChem umožnila zlepšení v několika aspektech týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví v práci:

 • Nižší rizika vyplývající z manipulace a likvidace sudů, protože operátor pracuje pouze z pětikilogramovými lahvemi namísto pětadvacetikilových a dvousetkilových sudů
 • Nižší riziko kontaktu s chemickými látkami a jejich úniku. Produkt zcela zapouzdřen v pětikilové nádobě. Proces rozpouštění a dávkování probíhá uvnitř systému HandiFeed (viz. foto vpravo dole)
 • Více volného prostoru: tuhé látky mají mnohem vyšší koncentraci než kapaliny, a proto nevyžadují tolik skladovacího prostoru. Produkty jsou dodávány v balení 4x5 kg, které lze uskladnit na polici

Řešení

Systém HandiChem nahrazuje předchozí systém úpravy vody na kapalné látky. Nový systém na tuhé látky dosahuje ověřených výsledků předchozího, vysoce výkonného kapalného programu, zatímco umožňuje splnit korporátní iniciativy:

 • Snížená ruční manipulace, bezpečnější a spolehlivější dávkování
 • Rizika spojená s únikem chemických látek jsou prakticky eliminována
 • Žádné nároky na skladování a likvidaci sudů
 • Nižší požadavky na balení a odpad

HandiChem zlepšuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci a snižuje rizika spojená se skladováním chemických látek v závodě na výrobu plastů ve Velké Británii.

Program úpravy vody pomocí tuhých látek HandiChem™ od společnosti Chem-Aqua je jednoduché, bezpečné a spolehlivé řešení úpravy vody, které zákazníkovi pomohlo dosáhnout vysokých standardů řízení kvality.

handichem

Systém úpravy vody pomocí pevných látek HandiChem™ od Chem-Aqua

pondělí, 07 červenec 2014 15:17

Závod na vstřikování plastů, Irsko

injection-molding-case-study-ireland

Závod na vstřikování plastů, Irsko

Závod na vstřikování plastů v Irsku s patnácti vstřikovacími stroji využíval služeb dvou společností, které byly zodpovědné za úpravu vody v závodě. Společnost Chem-Aqua ošetřovala vodu ze systému chladící věže, zatímco konkurenční společnost ošetřovala vodu z provozu. Zákazník se rozhodl v rámci úpravy vody využívat služeb jediného dodavatele.

{itpsharepoint}

 

Analýza

Hlavní problémy ovlivňující systém úpravy vody v závodě byly způsobené omezenými prostory. I přesto, že se jedná o malý závod, neustále je nutné používat tři až čtyři chemické látky. Spolehlivý a účinný provoz systémů chlazení vody je ve výrobě kriticky důležitý. Chemikálie určené k úpravě vody zabíraly cenný prostor a bylo nutné je uskladnit na těžce přístupných místech.

Přestože program úpravy vody s kapalnými chemikáliemi společnosti Chem-Aqua dosahoval dobrých výsledků, skladování chemikálií, manipulace s nimi a následná likvidace představovala rizika z hlediska dlouhodobého rozvoje. Společnost Chem-Aqua navrhla systém vyměnit za systém úpravy vody s tuhými látkami HandiChem™ ve snaze nabídnout řešení těchto problémů.

V programu úpravy vody s tuhými látkami od společnosti Chem-Aqua jsou chemikálie dodávány jako tuhé koncentráty buď v pětikilových recyklovatelných plastových lahvích, nebo čtyřsetgramových kazetách HandiPak®, na rozdíl od kapalných chemikálií v sudech. Tuhé koncentráty HandiPak® v plastových lahvích se rozpouštějí dle potřeby v malé plastové nádržce pomocí míchacího pultu HandiFeed™. Roztok je pak přečerpáván do ošetřovaného zařízení stejným způsobem jako v případě použití kapalných chemikálií. Kazety s tuhým koncentrátem HandiPak® jsou zabalené ve vodě rozpustné fólii a lze je přidávat do systému přes podavač Aquapass Bypass.

Řešení

Systém HandiChem™, který nahradil předchozí program úpravy vody v chladící věži, je nyní nainstalován na panelu hned vedle ovládání věže, což umožňuje mnohem snazší přístup k ovládání chemie chladící věže.

Systém na úpravu vody v procesní smyčce od konkurenční firmy byl nahrazen systémem HandiPak® STX s plnící jednotkou Aquapass. Na rozdíl od dávkování chemie jednotka Aquapass umožňuje čištění za provozu díky integrované filtrační jednotce a tím dramaticky snižuje riziko opakování minulých problémů, které nastaly u vstřikovacích strojů.

Nový systém HandiChem™ od společnosti Chem-Aqua nejlépe vyhovoval požadavkům zákazníka:

 • Výrazné snížení rizika vyplývajícího z ruční manipulace s chemikáliemi a zlepšení bezpečnosti práce
 • Vyřešen problém přístupu ke kapalným chemikáliím a jejich přečerpávání na nevyhovujících místech
 • Bylo poskytnuto lepší řešení úpravy vody v procesní smyčce (ochrana systému a čištění za provozu), čímž došlo ke snížení odstávek potřebných pro čištění
 • Eliminace nákladů na likvidaci ve výši až 30 Eur za jeden prázdný sud

Systém HandiChem™ představuje jednoduchou, bezpečnou a účinnou alternativu k systému úpravy vody pomocí kapalných chemikálií.

handichem

Systém úpravy vody pomocí pevných látek HandiChem™ od Chem-Aqua

čtvrtek, 08 květen 2014 00:00

Vodafone, Irsko

NCH Waste Water - Bioamp Waste Water Treatment

For more information contact: customer.services@nch.com

telecommunications-vodafone-case-study

Vodafone, Irsko

Vodafone Group je jednou z největších světových telekomunikačních společností působící v Evropě, na Středním východě, Africe, Asii a Spojených státech. Skupina má více než 315 milionů zákazníků a obchoduje na britských a amerických akciových trzích s tržní hodnotou více než 63 miliard liber (červen 2009).

Vodafone Irsko má více než 2,2 milionů zákazníků s přibližně 45 % podílem na trhu. Ve svých pobočkách v Dublinu a Dundalku zaměstnává 1650 lidí, kteří poskytují zákazníkům servis 24 hodin, 7 dní v týdnu.

Společnost Vodafone a všechny její pobočky mají silnou strategie v oblasti životního prostředí s důrazem na snížení dopadů odpad na životní prostředí, v němž všichni žijeme a pracujeme.

{itpsharepoint}

 

Problém

Odpadní vody, které byly často mimo limity místních úřadů, vedly k nadměrným poplatkům za odpadní vody.

Řešení

Ve spolupráci se zákazníkem doporučila společnost NCH Waste Water použití lapače tuků ošetřeného technologií BioAmp společně s filtrem Rhino.

Výsledek

Snížení poplatků za odpadní vody o 50% od prosince 2008 v porovnání se stejným obdobím minulého roku. Všechny parametry pro odpadní vody jsou v rámci limitů od provedení instalace. Návratnost investice během prvních 7,5 měsíců. Provozní náměstek doporučuje použití technologie BioAmp a filtru Rhino na všech lapačích tuků.

sobota, 28 červen 2014 22:10

University, UK - případová studie

case-study-university-uk

University, UK - případová studie

Významné facility management společnosti z Velké Británie byl prezentován nový HandiChem™ Solid systém od z ChemAqua. Jejich portfolio zahrnuje 2 roky starou budovu, sídlo prestižního výzkumného centra vysoké školy ve Velké Británii. HandiChem™ systém jim nabízí příležitost na vylepšení úpravy vody v této vlajkové budově, tak aby byla bezpečnější a spolehlivější.

{itpsharepoint}

 

Analýza

Chladící systém této budovy se skládá z dvou hlavních chladících věží o výkonu 1550kW and 3450 kW. Pokrývají požadavky na chlazení pro zařízení výzkumného pracoviště a také vytápění, větrání a chlazení.

V budově se používala tradiční úprava vody pomocí kapalných prostředků. Skladování a likvidace, manipulace s chemikáliemi, úkapy a rozlití, poruchy čerpadla díky netěsnostem a zalití atd., působily závažné obavy. Po podrobné analýze režimu vody a prostorových dispozic, identifikovala společnost Chem-Aqua možnosti úspor energií a vody navržením pokročilého chemického systému. Systém HandiChem™ Solid na úpravu vody byl představen jako řešení těchto obav.

Se systémem Chem-Aqua HandiChem™ na úpravu vody jsou chemikálie dodávány v pevné koncentrované formě. Tyto výrobky jsou zcela zapouzdřeny v 5kg recyklovatelných plastových obalech a né v kapalné formě. Koncentráty HandiPak® Solid jsou z plastových boxů, za použití směšovacího zařízení HandiFeed™, rozpouštěny dle potřeby do malého zásobníku. Roztok se dávkuje do systému dle potřeby, stejně jako u kapalných chemikálií.

Řešení

Systém HandiChem™ nahradil předchozí kapalné ošetření chladících věží, je instalován na panelu a je dávkován do obou systémů Instalace je mnohem kompaktnější, upravenější a uklizenější, což má za následek zvýšení bezpečnosti pracovníků strojovny.

Nový systém HandiChem™ poskytnutý společností Chem-Aqua nejlépe vyhovoval potřebám zákazníka:

 • Dramaticky snížil obavy z rozlití a postříkání
 • Čistější pracovní a skladovací prostředí
 • Snížení potřeby manipulace, žádné další zapojování čerpadla, bezpečnější a spolehlivější dávkování
 • Zlepšení efektivity využití vody a energie zvýšením koncentrace z 2,3 na 3
 • Celkově zodpovědnější využití chemie

Systém Chem-Aqua HandiChem™ Solid na úpravu vody se ukázal jako inovativní technologie, která poskytuje lepší bezpečnost při manipulaci s chemií, úsporu nákladů a kompaktním balení.

handichem

Systém HandiChem™ Solid na úpravu vody od Chem-Aqua

sobota, 28 červen 2014 19:52

Výrobce zmrzliny, Velká Británie

ice-cream-case-study

Výrobce zmrzliny, Velká Británie

Tento závod na výrobu zmrzliny se sídlem ve Velké Británii je jedním z největších výrobců zmrzliny v Evropě. Společnost vlastní a vyrábí mnoho domácích značek zmrzliny. Stejně jako v případě ostatních společností, i pro tento výrobní závod je nezbytné usilovat o minimalizování dopadu na životní prostředí. Společnost se zavázala k neustálému zlepšování životního prostředí a prevenci znečištění, což jí umožnilo snížit odpad a upravovat odpadní vody pomocí moderního systému čištění.

{itpsharepoint}

 

Problém

Čistička odpadních vod (ČOV) využívala procesů reverzní osmózy a ultrafiltrace a docházelo k velmi vysokým výkyvům hodnot ChSK (až 50,000 mg/l). Díky tomu bylo nutné čím dál častěji čistit membrány ultrafiltrace a místní úřady na společnost vyvíjely tlak, aby dodržovala limitní hodnoty parametrů odpadních vod. Během čištění membrán UF bylo nutné zastavit provoz v závodě. Díky tomu bylo nutné skladovat obrovské množství neupravené odpadní vody, zatímco výroba v závodě pokračovala, a pokud byla čistička odpadních vod mimo provoz delší dobu, hrozilo zastavení výroby.

Řešení

Požadavek zákazníka: pokles průměrné hodnoty ChSK o 10% a redukce tloušťky tukové vrstvy v přečerpávací stanici o 10%. BioAmp™ 5000 CCU, patentovaný systém mikrobiální fermentace, ve spojení s FreeFlow byl nainstalován v březnu roku 2013 na místě odpadní jímky čističky odpadních vod. Jednotka BioAmp™ 5000 CCU, která dokáže každý den vypustit velké množství bezpečných a aktivních bakterií určených k trávení organického odpadu (CHSK a tuky a oleje) v takovém měřítku, které vzniká v podobně velkých výrobních závodech jako tento.

Result

Po prvních 13 týdnech od instalace: Hodnota ChSK byla ponížena o 17,3% (viz. graf 1) - cílová hodnota byla překročena. Přestalo docházet k výkyvům hodnot ChSK - nikdy nebylo překročeno 18,000 mg/l. Tloušťka vrstvy tuku v přečerpávací stanici byla snížena o 57% (viz graf 2) - cílová hodnota byla překročena. Nedošlo k žádnému nouzovému zastavení provozu v čističce odpadních vod. Nadále není nutné nouzově čistit membrány ultrafiltrace. Náklady na odvoz odpadního tuku poklesly o 5%.

sobota, 28 červen 2014 21:36

Mlékárna, Itálie

case-study-dairy

Mlékárna, Itálie

Zákazník postavil novou mlékárnu na výrobu sýrů v provinciích Parma, Modena a Reggio Emilia. Nový parní generátor na měkkou vodu byl nainstalován do jednoúčelové nádrže. Kotel pracuje jen pár hodin denně, a to v brzkých ranních hodinách.

{itpsharepoint}

 

Analýza

Z hlediska provozu je pro zákazníka kriticky důležité využívání malého množství páry. Pracovníci musí také ovládat kotel. Zákazník brzy spatřil výhody programu tuhých látek ve smyslu zvýšené bezpečnosti, jednoduché manipulace a žádného přímého kontaktu s chemikáliemi.

Zákazník bude mít i další prospěch ze systému s tuhými látkami HandiChem™, protože je v potravinářském závodu eliminováno riziko potenciálních úniků kapalných chemikálií.

Řešení

Chem-Aqua přišla s novým řešením úpravy vody pomocí tuhých látek HandiChem™. Použité tuhé látky zahrnují lapač kyslíku a interní systém úpravy. Obojí je schváleno pro použití v potravinářství. Jako část řešení a za účelem snížení nákladů na systém úpravy bylo navrženo přidání páry do vstupní nádrže na vodu, aby se teplota vody zvýšila na 60°C-85°C.

Systém HandiChem™ od spol. Chem-Aqua přináší tyto výhody:

 • Pracovníci nepřichází do kontaktu s chemikáliemi
 • Kotelna vždy vypadá čistě
 • Pokud je vyžadováno automatické dávkování, je k dispozici časový spínač HandiFeed™
 • Úspory na produktech a lepší ochrana díky zvýšené teplotě vody

handichem

Systém úpravy vody pomocí pevných látek HandiChem™ od Chem-Aqua

sobota, 28 červen 2014 21:45

Potravinářský závod, UK

case-study-food-manufacture

Potravinářský závod, UK

Zákazníkem je velmi dobře zavedený potravinářský závod s výrobním zařízením uprostřed městské oblasti.

{itpsharepoint}

 

Analýza

Sudy s chemickými látkami na ošetření chladící věže a kotle jsou uskladněny v prostorech sdílených s technickým oddělením. Tyto prostory jsou intenzivně využívány a musí být zachován přístup pro vysokozdvižný vozík.

Zařízení na dávkování a skladování chemických látek pro chladící věž částečně blokovalo přístup operátorovi vysokozdvižného vozíku do těchto prostor. To znamená, že existovalo možné riziko poškození sudů a úniku chemikálií.

V rámci zelené iniciativy společnosti byla v těchto prostorech právě nainstalována šestikubíková oplachovací nádrž, čímž došlo k ještě většímu omezení volných prostorů.

Řešení

Po průzkumu lokality společností Chem-Aqua byly nainstalovány míchací pulty na tuhé látky HandiFeed™, díky kterým došlo k uvolnění prostoru potřebného na skladování všech kapalných chemických látek.

Nádrže na chemikálie pro chladící věž byly nahrazeny nástěnnými pulty (viz. foto níže). Tím došlo k uvolnění celé podlahy a vzhledem k tomu, že dávkovací stanice je umístěna přímo za dveřmi, vznikly nové, velmi potřebné skladovací prostory. Současně byla eliminována rizika úniku chemických látek způsobených náhodným zakopnutím nebo vysokozdvižným vozíkem.

Prostor vyhrazený pro skladování pětadvacetikilových sudů s kapalnými chemikáliemi byl uvolněn. Kazety s tuhými látkami Handipak® jsou skladovány na poličkách v technické části skladu. Toto řešení přineslo následující výhody:

 • Odstraněním těžkopádných skladovacích nádrží na chemikálie a uvolněním skladovacího prostoru došlo k eliminaci rizika úniku kapalin
 • Eliminace problémů spojená s ruční manipulací (někdy bylo nutné posunout celé nádrže pro uvolnění přístupové cesty)
 • Maximalizace celkového skladovacího prostoru
 • Další “zelený” produkt v jejich rostoucím portfoliu

handichem

Systém úpravy vody pomocí pevných látek HandiChem™ od Chem-Aqua

sobota, 28 červen 2014 21:53

Masokombinát, Velká Británie

case-study-meat-processing-plant-uk

Masokombinát, Velká Británie

Naším zákazníkem je hlavní výrobce a dodavatel čerstvých potravin, včetně vepřového masa, uzenin a slaniny. Společnost má provozovny po celém území Anglie a Walesu. Dodává známé značky čerstvých potravinových produktů do supermarketů po celé Velké Británii.

Před několika lety společnost spustila program Zeleného myšlení. Byl vytvořen tým zodpovědný výhradně za tento ekologický projekt. Mezi vytyčenými cíly bylo splnění požadavků na plnění normy ISO 14001 týkající se ekologického managementu ve všech provozovnách společnosti a přesně stanovené snížení objemu upravené vody a emisí CO2 na jednu tunu výrobku.

{itpsharepoint}

 

Analýza

Když společnost Chem-Aqua představila svůj nový systém HandiChem™, tým manažerů si uvědomil, že jim může pomoci splnit požadavky jejich programu Zeleného myšlení:

 • Nižší váha ve srovnání s kapalnými látkami. S dodáním zboží jsou tedy spojené nižší emise skleníkových plynů
 • Nižší požadavky na balení a odpad
 • Spotřeba veškerých chemických látek přímo na místě. Není tedy nutné trojité vyplachování sudů

Následná podrobnější analýza na místě odhalila další výrazné výhody: Chladící systém se skládá z pěti odpařovacích kondenzátorů. Tyto byly ošetřovány kapalnými chemickými látkami, které bylo nutné vynést po schodech do druhého patra. To zvyšovalo náklady na manipulaci a riziko zranění a úniku. Kotle v kotelně byly ošetřovány pomocí kapalného produktu vše v jednom. Nádrž s chemickou látkou byla umístěna v izolovaném prostoru, kam ji po 220kilových baleních museli ukládat dva muži. To mělo za následek vyšší riziko plynoucí z ruční manipulace, zatímco nebylo technicky možné řídit množství chemie v kotli.

Řešení

Systém HandiChem™ společnosti Chem-Aqua byl nainstalován místo předchozího systému na úpravu vody využívajícího kapalných chemikálií. Systém na tuhé látky pomohl společnosti splnit své ekologické cíle a kromě toho umožnil následující:

 • Snížená ruční manipulace. Bezpečnější a spolehlivější dávkování
 • Riziko úniku bylo prakticky eliminováno
 • Úspora prostoru

Se systémem HandiChem™ od společnosti Chem-Aqua jsou rizika plynoucí z manipulace se sudy a jejich likvidace minimalizována, protože pracovník manipuluje pouze s pětikilovými lahvemi namísto těžkých sudů s kapalinou. Kromě toho hrozí menší riziko kontaktu s chemickými látkami a jejich úniku, jelikož proces rozpouštění a dávkování produktu probíhá uvnitř systému HandiChem™.

Program úpravy vody pomocí tuhých látek HandiChem™ od společnosti Chem-Aqua je jednoduché, bezpečné a spolehlivé řešení úpravy vody, které zákazníkovi pomohlo dosáhnout vysokých standardů řízení kvality.

handichem

Systém úpravy vody pomocí pevných látek HandiChem™ od Chem-Aqua

pondělí, 07 červenec 2014 15:09

Stáčírna nealkoholických nápojů, USA

soft-drink-case-study-usa

Stáčírna nealkoholických nápojů, USA

Velká stáčírna nealkoholických nápojů na středozápadě Spojených států si vytyčila několik cílů k dosažení ekologicky udržitelného rozvoje výrobního zařízení o rozloze téměř třiceti tisíc čtverečních metrů. Díky této iniciativě analyzovali celou řadu opatření, která by jim mohla pomoci snížit vliv závodu na okolní životní prostředí. Jako hlavní spotřebitel energie a vody se vedení zaměřilo na chladící a kotelní systémy.

{itpsharepoint}

 

Analýza

Chladící systém závodu obsahující 1600 tun amoniaku se skládá ze tří odpařovacích kondenzátorů a osmi kompresorů. Kotelní systém s výkonem 550 koní produkuje páru pod tlakem 85 psi. Provoz závodu vyžaduje spolehlivé a účinné fungování těchto systémů. Přestože program úpravy vody kapalnými chemickými látkami společnosti Chem-Aqua fungoval dobře, skladování, manipulace a likvidace chemikálií vzbuzovaly jisté obavy v souvislosti s otázkou udržitelného rozvoje. Jako řešení těchto problémů byl nainstalován systém úpravy vody na tuhé látky HandiChem. Pro systém úpravy vody HandiChem jsou chemikálie k dispozici v tuhém koncentrovaném stavu buď po blocích, nebo v pětilitrových recyklovatelných lahvích, na rozdíl od kapalných chemikálií v sudech. Tuhé koncentráty HandiPak se rozpouštějí dle potřeby v malých plastových nádržích pomocí míchacího pultu HandiFeed. Tento roztok je následně přečerpán do ošetřovaného systému stejně jako v případě kapalných chemikálií.

Řešení

Systém HandiChem nahradil předchozí systém úpravy vody na kapalné chemikálie. Účinnost nového systému na tuhé látky odpovídala osvědčeným výsledkům předchozího programu využívajícího kapalné chemikálie, zatímco umožnil závodu splnit své korporátní cíle ohledně ekologické udržitelnosti, protože systém HandiChem:

 • Snižuje riziko úniku chemických látek
 • Snižuje emise z paliv a skleníkových plynů spojených s dodávkou produktu
 • Eliminuje manipulaci, skladování a likvidaci sudů
 • Snižuje nároky na balení a odpad

Program na úpravu vody pomocí tuhých látek HandiChem od společnosti Chem-Aqua se osvědčil jako inovativní technologie, která umožnila ekologicky zodpovědnou úpravu vody a pomohla závodu splnit cíle iniciativy udržitelného rozvoje.

handichem

Systém úpravy vody pomocí pevných látek HandiChem™ od Chem-Aqua

pondělí, 07 červenec 2014 15:33

Consorzio Grossisti Industria, Itálie

consorzio-case-study-italy

Consorzio Grossisti Industria, Itálie

Consorzio Grossisti jsou jatka ve vlastnictví města Turína. Závod poráží skot různého stáří a provoz jede pět dní v týdnu. Každý den se zde produkuje přes padesát tun (200 zvířat denně, 44000 ročně).

Odpadní voda z čištění hal a zařízení prochází předúpravním sítem (velikost je menší než 6mm) a pak vytéká do veřejné kanalizace tři sta metrů dlouhým potrubím. Denní odtoková kapacita: cca 200m³. Roční odtoková kapacita: cca 50000m³.

{itpsharepoint}

 

Problém

Hromadění tuků v potrubí a v inspekčních otvorech vyžadovalo každodenní čištění. To bylo prováděno manuálně zaměstnanci závodu. Každé dva měsíce musela kvalifikovaná firma provádět vysokotlaké čištění, aby se zabránilo ucpání potrubí.

Řešení

Po prostudování problému se zákazníkem NCH Waste Water navrhla instalaci biogenerátoru BioAmp™ a po třech měsících instalaci ještě jedné jednotky BioAmp™ pro eliminaci hromadění tuků. Dvě jednotky BioAmp™ byly nainstalovány v podzemí v blízkosti jatek na místě, kde voda z čištění vtéká do odpadních vod. Díky tomu mohly být bakterie FreeFlow uvolněny poblíž síta předúpravy.

Výsledek

První biogenerátor BioAmp™ byl nainstalován v únoru 2012. Po třech měsících si zákazník všiml menšího množství tuků v lapačích. Druhý BioAmp™ byl instalován v červnu 2012. V září 2012 bylo množství tuků v potrubí a lapačích podstatně sníženo. Zákazník už nemusí provádět vysokotlaké čištění a ani nemusí ručně odstraňovat tuk ze dvou inspekčních otvorů.

pondělí, 07 červenec 2014 15:40

Pivovar, Velká Británie

brewery-case-study-uk

Pivovar, Velká Británie

Tento velký soukromý pivovar sídlí ve Velké Británii. Pivovar se nachází v samotném středu města a v jeho okolí jsou komerční, průmyslové a obytné zóny. Provoz pivovaru zahrnuje vaření a úpravu piv a ležáků. Během posledních dvou staletí se společnost stala jedním z deseti nejlepších pivovarů ve Velké Británii.

Jedním z obvyklých problémů pivovarů je měnící se objem a síla kontaminace odpadních vod v závislosti na výrobě. To představuje významný problém pro jakýkoliv proces technické nebo chemické úpravy vody.

{itpsharepoint}

 

Problém

Odpadní vody obsahovaly vysoké koncentrace CHSK a SS. Provoz byl velmi drahý, protože místní technické služby vyžadovaly platbu poplatků. Pokud dojde k překročení limitů stanovených úřady, může být uložena i pokuta.

Řešení

V úzké spolupráci s projektovým manažerem údržby v pivovaru NCH Waste Water nainstalovala v červenci roku 2009 čtyři jednotky BioAmp™. Systém, který produkuje přes 30 bilionů živých a aktivních bakterií, je vhodný na rozklad organického odpadu v odpadních vodách pivovaru.

Výsledek

Místní správa technických služeb každý týden odebírala vzorky z 24hodinového kompozitního vzorkovače. V zimě obvykle dochází k sezónnímu poklesu hodnot CHSK a k tomu skutečně došlo. Nicméně klesající trend pokračoval až do jara na rozdíl od roku 2008. Ještě více evidentní byla změna v parametru rozpuštěných látek SS. Týdenní náklady na poplatky se v říjnu roku 2009 dramaticky snížily. I přes všeobecný nárůst poplatků za technické služby společnost za jeden kubík odpadní vody v roce 2010 platila mnohem méně než v roce 2009. Koncem roku celkové úspory činily 63 578 liber po odečtení nákladů za systém BioAmp™.

pondělí, 07 červenec 2014 15:43

Výrobce těstovin, Itálie

pasta-producer-case-study-italy

Výrobce těstovin, Itálie

Tento italský výrobce těstovin je lídrem na evropském trhu s těstovinami. Podařilo se jim to díky neustálým inovacím, vynikající kvalitě a konsolidaci síly značky, která si v posledních desetiletích získat důvěru milionů zákazníků.

Díky své tradici a inovacím nabízejí mnoho speciálních produktů včetně: noků gnocchi, ravioly, tagliatelle, čerstvé omáčky, lasagne a cannelloni.

{itpsharepoint}

 

Problém

Odpadní vody z mycích zařízení neustále ucpávaly potrubí organickou hmotou a způsobovaly hromadění olejů a tuků v přečerpávací stanici a dvou lapačích tuků. Společnost využívala služeb externí firmy, která odčerpávala odpad z těchto lapačů a přečerpávací stanice, aby hodnoty CHSK, BSK a SS splňovaly stanovené limity. To způsobovalo každý týden vysoké náklady.

Řešení

Po pečlivé analýze odpadního potrubí NCH Waste Water doporučila instalaci jedné jednotky BioAmp™ na začátek prvního lapače tuků za účelem snížení hromadění olejů a tuků a aby hodnoty BSK, CHSK a SS zůstávaly pod stanovenými limity.

Výsledek

Po třech měsících od instalace BioAmpu je potřeba odčerpávat odpad z přečerpávací stanice a dvou lapačů pouze jednou za tři týdny. Tím se ušetří 12500 Euro za rok. Přestalo docházet k ucpávání potrubí a byl tam eliminován nepříjemný zápach. Hodnoty CHSK, BSK, SS zůstávají pod stanovenými limity a nehrozí tedy riziko pokut a dalších poplatků. Není už dále nutné používat tradiční biologické produkty, čímž se ušetří dalších 3000 Euro za rok.

pondělí, 07 červenec 2014 15:46

Drůbežářský závod Klatovy a.s

poultry-processing-case-study-czech-republic

Drůbežářský závod Klatovy a.s

V letech 2001 - 2006 proběhla rozsáhlá modernizace výrobních provozů podniku a v současné době patří k nejmodernějším potravinářským provozům v ČR. Se zvyšujícími se nároky na množství zpracované drůbeže narůstá i množství odpadních vod a tím i nároky na její vyčištění.

{itpsharepoint}

 

Problém

Mechanická čistička odpadních vod svými parametry již nestačila odpadní vody čistit, což znamenalo větší znečištění těchto vod na úrovni CHSK, BSK, dusíku a fosforu. Při neřešení tohoto problému by závod musel platit pokuty.

Řešení

Technickým manažerem NCH byla doporučena instalace 4 jednotek patentovaného zařízení BioAmp. Následně byl počet jednotek navýšen na 7 kusů, aby bylo zajištěno účinné snížení CHSK, BSK a dusíku vzhledem k vysokému provoznímu zatížení závodu.

Výsledek

V rámci osmi měsíčního provozu došlo k podstatnému zlepšení čistoty odpadních vod, kdy se snížily hodnoty CHSK i BSK oproti původnímu provozu, a to i přes nárůst množství zpracované drůbeže o 40%. Tyto hodnoty se ustálily v mezích normy stanovené kanalizačním řádem. Navíc také došlo ke snížení hodnot celkového dusíku o 77%.

V současné době není tento závod schopen zajistit stabilní hodnoty CHSK, BSK a dusíku v odpadních vodách dle daného kanalizačního řádu bez použití technologie BioAmp. Jedinou alternativní metodou by bylo postavení nové čističky odpadních vod v hodnotě asi 70 milionů korun.

středa, 21 leden 2015 11:29

Řešení pro stavební průmysl

For more information contact: customer.services@nch.com

Rust Corrosion Case study

Řešení pro stavební průmysl

Společnost založená před více než 60 léty, momentálně jedna z nejuznávanějších společností ve stavebnictví s obratem přesahujícím 650 mil GBP. Společnost je neoddělitelnou součástí infrastruktury ve Velké Británii a mezinárodního trhu.

Společnost má velké množství drahých těžkých zdvíhacích zařízení, používaných na zvedání čehokoliv od stavebných materiálů po obytné buňky a přepravu pracovníků. Tyto zdvihací zařízení jsou vystavené extrémním povětrnostním podmínkám a proto se na nich vytváří rez a koroze.

{itpsharepoint}

 

Problém

Po použití musí být všechny zdvíhací zařízení kontrolované pro zabezpečení strukturální integrity kovu před dalším použitím. Důsledky selhání zdvíhacího zařízení mohou být katastrofální.

Režim inspekce spočíval v ručním použití drátěného kartáče a vizuální kontroly řetězů, závěsných ok a kladek. Tento režim inspekce byl časově náročný a neefektivní protože mnohé díly byly vyřazené předčasně kvůli nemožnosti je důkladně prohlédnout.

Řešení

Ponoření součástí zdvihacích zařízení do přípravku X-Rust 7 na 24 hodin, umožňuje mnohem důkladnější a přesnější vizuální kontrolu. X-Rust 7 odstraňuje rzi ze všech štěrbin a umožňuje jasně odhalit případné konstrukční vady.

Výsledek

Zlepšení kvality kontroly.

Snížení nákladů na likvidaci řetězů a součástí.

Úspora času – není potřebné na odstraněni rzi ruční drhnutí pomocí drátěného kartáče.

Image a důvěra uživatelů – dojem z dobře udržovaného zařízení. Díly je možné po odstranění rzi znovu natřít.

sobota, 28 červen 2014 22:00

Administrativní budova, Velká Británie

case-study-office-block-uk

Administrativní budova, Velká Británie

Tato jedenáctipodlažní administrativní budova se nachází na východním předměstí Londýna. V době její stavby měla ten nejdelší pás oken ve Velké Británii a nyní je uvedena na seznamu chráněných budov druhého stupně.

{itpsharepoint}

 

Analýza

V budově byl již nainstalován vhodný systém dávkování, takže jediný prvek, který vyžadoval změnu, byl aplikační systém chemikálií. Systém HandiChem™ je vzhledem ke svému inovativnímu řešení a ekologickému využívání zdrojů ideální volbou.

Technici měli také obavy týkající se přepravy a skladování chemických látek (v suterénu). Systém Handichem™ tato zdravotní a bezpečnostní rizika eliminuje.

Řešení

Systém HandiChem™ byl nainstalován s využitím velké části existujícího systému dávkování. Nový systém aplikace tuhých látek:

 • Snižuje riziko cákanců a přetečení
 • Snižuje emise z paliv a skleníkových plynů spojených s dopravou zboží
 • Eliminuje potřebu ruční manipulace, skladování a likvidace
 • Snižuje požadavky na balení a vývoz odpadů

Inovativní technologie systému aplikace tuhých látek HandiChem™ od společnosti Chem-Aqua umožňuje ekologicky odpovědnou úpravu vody a firemním zákazníků pomáhá splňovat iniciativy trvale udržitelného rozvoje.

handichem

Systém úpravy vody pomocí pevných látek HandiChem™ od Chem-Aqua

NCH ​​Evropa používá cookies , aby bylo možné měřit a zlepšit výkon webu.

I understand