Abychom mohli prodávat inovativní, vysoce kvalitní a účinná řešení, musíme nejprve porozumět potřebám zákazníka a jeho provozu. NCH Europe vyvinula program LEAP na rozvoj prodejních a manažerských schopností, který má za cíl rozvíjet naše budoucí lídry.

 

Co můžete očekávat od programu LEAP?

Během urychleného třicetiměsíčního programu rozvoje schopností se účastníci setkají s různými školicími moduly a projekty založenými na praxi v terénu. Program se zaměřuje na téma prodeje, dodavatelského řetězce, inovace produktů, finance i obecné manažerské schopnosti a rozvoj zaměstnanců, aby se účastníci mohli stát úspěšnými regionálními manažery prodeje s vyhlídkou na pozici manažera dané země a budoucího lídra. Program LEAP také účastníkům nabízí možnosti kombinovaného učení od průběžného odborného vedení po skupinové programy rozvoje, které spojují jednotlivce z různých zázemí a vytváří skutečně propojenou síť profesionálních prodejců.

 

Koho hledáme

Hledáme motivované jedince s chutí prodávat, kteří umí prokázat vlastní iniciativu a odolnost v prodejním prostředí.

Od zájemců o program vyžadujeme dva až tři roky zkušeností v prodeji business-to-business a uzavíráním smluv s vyrovnanými a úspěšnými výsledky prodeje. Musíte rovněž plynule ovládat jazyk země dané pracovní nabídky a angličtinu.

Měli byste mít bakalářský titul (nebo ekvivalent) v oblasti podnikatelství, technických nebo strojírenských disciplín.

 

 

Přihlaste se

 

Více o této pozici a dalších příležitostech v NCH Europe najdete na:

https://www.linkedin.com/company/nch-europe

https://twitter.com/NCH_Europe

 LEAP Logo