Nátěr, který řeší problémy

Prevence je nejlepší zbraň ve válce proti rzi a korozi

Zpětný pohled může být požehnáním i prokletím. Zatímco je vždy prospěšné vědět, co se dalo udělat jinak, když se něco pokazí, tyto znalosti často nepomohou vyřešit stávající situaci. To se týká zejména průmyslové údržby, kde je většina času mechaniků vynakládána na boj se rzí a korozí, s problémy, kterým by mohlo být zabráněno některými preventivními opatřeními. Peter Crossen, viceprezident platformy Partsmaster společnosti NCH, nabízející řešení v oblasti vody, energie a průmyslové údržby vysvětluje jakým způsobem.

Mnohé podniky fungují pod dojmem, že rez je nevyhnutelným důsledkem výroby. Ať už se jedná o bleskovou korozi na výrobním zařízení nebo potrubí, v chemických výrobních závodech se často se vznikem rzi a korozí počítá. Není vhodné čekat, až rez začne závažně ovlivňovat produkci, na přijetí ochranných opatření.

Tento reaktivní přístup je velmi riskantní, protože odkládá péči o zařízení až do té doby, kdy už může být příliš pozdě a bude nutná výměna zařízení. Výsledkem je, že podle George F Hayese z World Corrosion Organisation dosahují náklady na boj s korozí a nutné opravy děsivých 2,2 miliard USD. Velké procento z této částky by bylo možné ušetřit, pokud by se věnovala pozornost preventivní péči a ochranně majetku.

Všudypřítomná rez

Je pochopitelné, že velká část rzi v továrnách je nepozorovatelná až do okamžiku, kdy už je příliš pozdě. Důkladné pravidelné preventivní kontroly mohou být obtížně uskutečnitelné, a dokonce i nejzkušenější inženýři mohou přehlédnout některé problémové oblasti nebo mohou být k prvním příznakům rzi a koroze slepí.

Jako lidské bytosti se můžeme tak úzce sblížit s okolím, což může mít za následek zajímavý psychologický efekt známý jako “plíživá normalita". Tento termín popisuje nevědomé přijetí změny, pokud k ní dojde dostatečně pomalu.

Takže když se rez a koroze začnou pomalu objevovat v potrubí v chemickém výrobním závodě, nebo začnou-li se objevovat první ložiska rzi na stavebních řetězech, jsou často přehlížena, dokud se nezačne potrubí ucpávat nebo články řetězu rozpadat.

To je důvod, proč NCH provádí průzkumy přímo na místě v provozu, aby mohla identifikovat potenciální nebezpečí tvorby rzi. Tento průzkum nám umožňuje nabídnout řešení přímo na míru, založené na individuálních potřebách zákazníka.

I když bychom mohli jednoduše nabídnout řešení odstranění rzi a odejít, je toho více, co lze udělat pro udržitelnou ochranu před rzí a korozí. Odstranění rzi z povrchu zařízení může vyřešit bezprostřední problém, ale může se také stát nákladným opakujícím se koloběhem, který nenabízí dlouhodobé řešení. Technici uvíznou v pasti nekonečného boje s korozí.

Na místo toho radíme technickým pracovníkům údržby investovat do komplexního přístupu na ochranu zařízení před rzí a korozí. Tím, že zabráníme vzniku a vytvoření rzi, je naše válka vyhraná.

K dosažení tohoto vyvinula NCH třístupňový komplexní ochranný program. Použitím produktů, kterými preventivně ošetří zařízení proti vzniku rzi, zapouzdření rzi nebo její odstranění a vytvoření ochranného nátěru, mohou pracovníci údržby zajistit bezpečí výrobního zařízení před rzí a korozí na dlouhodobé bázi.

Řešení ve třech krocích

Použitím vhodných produktů, jejich správnou aplikací a dodržováním přísného režimu se stává z kontroly nad rzí jednoduchý a přímočarý proces. Nejprve musíme odstranit olej, mastnotu a špínu pomocí průmyslového odmašťovadla; odstraníme všechny nečistoty, které by mohli podněcovat další korozi. Toto předčištění je nejdůležitější.

Druhým krokem je odstranění volné koroze. I když se této volné rzi zbavíme, podkladová koroze je nadále přítomna a může představovat riziko pro integritu ošetřeného povrchu. Proto je nutné použít efektivní přípravek, který ošetří povrch a zabrání jejímu dalšímu růstu a šíření.

Nicméně abychom zabránili dalšímu výskytu rzi, je nutné povrch ošetřit produktem, který zabrání pronikání korozi způsobující vlhkosti k podkladu. V opačném případě by se pracovníci údržby ocitli za nedlouho ve stejné situaci a byli by nuceni čelit rzi znovu a znovu. Dočasný nebo trvalý ochranný nátěr aplikovaný po odstranění volné rzi a jeho pravidelná kontrola může ochránit před korozí i ty nejcitlivější povrchy.

Držet krok s tímto třístupňovým programem může být velmi náročné. Proto je výhodné nalézt pro preventivní péči produkty, které odolávají nejen drsným podmínkám, ale mají i dlouhou životnost.

Za tímto účelem jsme vyvinuli produkt Salvage 2+ s prodlouženu životností, který zjednodušuje péči o povrchy a zajišťuje jejich stálost. Díky svému odolnému složení z epoxidové pryskyřice a mikro hliníkových a skleněných vloček má výrobek vynikající konzervační a ochranné schopnosti. Může být aplikován přímo na zrezivělé povrchy, kde rez zapouzdří a zabrání v jejím dalším šíření.

Výrobek Salvage 2+ také prošel rozsáhlým testováním odolnosti v solné komoře a dosáhl výsledku 3000 hodin, než se projevila rez. Tato doba je šestkrát delší než u některých ochranných nátěrových prostředků, které jsou již na trhu. Tyto výsledky dokazují odolnost Salvage 2+ i za drsných podmínek urychlujících nástup koroze.

Zpětný pohled může být požehnáním i prokletím, ale pokud podniknete kroky k posílení prevence výskytu rzi a koroze, budete mít při pohledu zpět jen pozitivní zkušenosti.