Ne všechna odmašťovadla jsou si rovna

Ačkoliv všichni známe slova lux a luxovat, jen málo z nás už má doma vysavač značky Elektro-lux, která dala domácímu přístroji druhé jméno. Stejně tak se do jedné kategorie výrobků často zahrnují všechna odmašťovadla, ačkoliv na trhu existuje spousta různých typů s různými vlastnostmi. Peter Crossen z platformy inovací divize údržby ve společnosti NCH, globálním dodavateli řešení v oblasti vody, energie a údržby, vysvětluje, proč navzdory tradičním zvyklostem nejsou odmašťovadla na bázi rozpouštědel vždy jedinou správnou volbou.

Odmašťování je zásadní součástí kvalitní údržby, a to nejen proto, že se pod nánosem průmyslových nečistot můžou skrývat problémové oblasti s potenciálem zastavit provoz, čímž firmě stoupnou náklady.

Odmašťovadla vám ale neušetří peníze jen snížením výdajů za samotnou údržbu. Když na výměníkové cívce necháte usadit vrstvu špíny o síle pouhých 0,25 mm, zvýší se spotřeba elektrické energie o 40 procent. Řada technických specialistů údržby často přehlíží různorodou škálu dostupných odmašťovacích prostředků, přestože volba správného přípravku pro konkrétní účely bývá klíčem k výrazným úsporám.

Dlouhá léta byla rozpouštěcí odmašťovadla jedinou alternativou na trhu, takže není divu, že podniky nesledovaly vývoj v oblasti odmašťovadel na vodní bázi. Tyto prostředky využívají látky snižující povrchové napětí molekul, díky nimž nahromaděnou mastnotu transformují do formy emulze, a obsahují činidla, která do usazenin proniknou a uspíší proces odmašťování.

Oproti odmašťovadlům na bázi rozpouštědel lze produkty na vodní bázi bez obav používat na velkém množství povrchů včetně plastů nebo gumy. Neutrální pH, které najdete i u odmašťovadla Aqua-Sol Neutra Split od NCH, je zárukou, že prostředek žádný povrch nepoškodí. Odmašťovadla na bázi vody jsou také bezpečnější pro skladování i aplikaci a snáze díky nim splníte povolené limity v oblasti manipulace, skladování, přepravy a značení těchto produktů.

V neposlední řadě nabízejí odmašťovací přípravky na vodní bázi výborný poměr kvality a ceny. Jejich složení totiž umožňuje přepravovat tyto produkty v koncentrované formě, kterou následně můžete zředit na místě poměrem až 1:500.

Na současném trhu je k dispozici tolik různých odmašťovadel na bázi vody, že mezi nimi snáze najdete produkt vyhovující vašim potřebám, než kdybyste hledali mezi prostředky na bázi rozpouštědel – a nemusíte přitom nijak slevit z požadavků na vysokou účinnost. Odmašťovadla řady Aqua-Sol od NCH například zahrnují aerosol bez obsahu křemičitanů, který můžete nastříkat z libovolného úhlu do těžko dostupných zanesených míst. Díky složení, které neobsahuje křemičitany, ho navíc můžete použít i na skleněné povrchy a v jejich okolí. Přípravek navíc dobře pění, aby s povrchem vytvořil maximální kontaktní plochu a nestékal z vertikálních povrchů.

Odmašťovadla na vodní bázi jsou navíc ekologičtější a jejich použití je bezpečnější. Výpary z odmašťovadel na bázi rozpouštědel můžou při vdechnutí způsobit zdravotní problémy a vysoká hodnota těkavých organických sloučenin v těchto přípravcích je překážkou při dodržování zákonných norem, které regulují hladinu těchto látek ve skladovacích prostorách. Odmašťovadla na bázi vody nepředstavují žádné riziko při vdechnutí, neobsahují žádné nebo téměř žádné těkavé organické sloučeniny a jsou nehořlavá.

Nemusíte se ale obávat, že tím ztrácí na účinnosti. Aqua-Sol Power je například nejsilnějším odmašťovadlem v našem sortimentu v NCH. Tento přípravek na vodní bázi využívá technologii snižující povrchové napětí, která přeruší i to nejpevnější spojení mezi molekulami mastnoty a povrchu.

Odmašťovadla na bázi vody jsou také ideální řešením pro potravinářský průmysl. Veškeré přípravky při zpracování jídla musí být z potravinářského hlediska nezávadné, aby nedošlo ke kontaminaci, a platí to i pro odmašťovadla. Vždy proto sáhněte po odmašťovadle s certifikací NSF, jakou nabízí i náš sortiment. Tento certifikát najdete jen u velmi málo odmašťovacích prostředků na bázi rozpouštědel.

Rozpouštěcí odmašťovadla samozřejmě stále mají na trhu své místo, například v elektronickém průmyslu, kde určitě nechcete stříkat na všechny strany produkt skládající se především z vody – odmašťovadlo se v takovém případě musí rychle vypařovat. Přípravky na vodní bázi tak v dohledné době zcela nenahradí odmašťovadla na bázi rozpouštědel. Nabízejí ale větší možnost volby a bezpečnější aplikaci se stejnou účinností, ale menším dopadem na životní prostředí.

Velká většina společností se už dnes nemusí spoléhat na ekologicky závadná odmašťovadla na bázi rozpouštědel. Čím déle bude tato tradice přetrvávat, tím více můžeme přírodu poškodit. Skladováním koncentrovaných přípravků navíc ušetříte místo na skladě, snížíte si náklady a neriskujete poškození koncových produktů ani zdravotní potíže zaměstnanců.

Stejně jako jsme vyměnili původní luxy za moderní efektivnější přístroje s uživatelsky příjemnějším designem, není potřeba se držet starých tradic ani v oblasti odmašťovadel. Nejnovější technologie nabízejí lepší výsledek i uspořené náklady. Své využití vždy najdou odmašťovadla na vodní bázi, rozpouštěcí i speciální odmašťovadla, avšak místo tradičních řešení byste se vždy měli nejprve zamyslet, jaký produkt se nejvíc hodí právě pro vaše potřeby.