richard bastableRichard Bastable vede globálně inovační platformu Parts Cleaning a je rovněž ředitelem divize Pure Solve pro NCH Europe. Do vedení platformy byl zapojen v prosinci 2014 a pro NCH Europe pracuje téměř 25 let, během kterých působil v různých odděleních, a to v operačním a obchodním managementu. Jeho cílem je, aby NCH Europe byla nejlepší v poskytovaní vybavení a služeb ve svém odvětví.