Menu
ČeštinaČeština

FreeFlow

FreeFlow™ redukuje frekvenci odčerpávání, tlakové mytí a hydro-jetting až o 50%.

Na rozdíl od solventů a přípravků s volnými enzymy FreeFlow rozkládá a odstraňuje FOG, BSK, CHSK, celkové nerozpuštěné látky SS, amoniak a přispívá k eliminaci zápachu.

U většiny přípravků na úpravu odpadních vod projdou bakterie systémem ještě předtím, než začnou být aktivní. Bakterie FreeFlow jsou živé a začínají se krmit a rozmnožovat okamžitě poté, co se dostanou do odpadních vod nebo kanalizačního systému.

 

FreeFlow™

Tisíckrát více bakterií než u srovnatelných konkurenčních produktů

30-500 bilionů živých, aktivních bakterií FreeFlow, je dávkováno do vaší kanalizace pomocí naší řady systémů BioAmp.

Bakterie FreeFlow se začínají probouzet během růstového cyklu jednotky BioAmp, takže se do vaší odpadní vody nebo kanalizačního systému dostávají živé a zcela aktivní bakterie. Tyto živé bakterie ihned začínají pracovat na odstraňování překážek v potrubí a nepříjemných zápachů.

FreeFlow redukuje množství FOG vypouštěné do městské čističky odpadních vod, což má za následek snížení BSK, CHSK, TSS, amoniaku a poplatků a pokut spojených s odpadními vodami.

FreeFlow má certifikaci NSF L2 a je tedy vhodné pro úpravu kanalizací a odpadních vod pomocí bakterií/enzymů v potravinářství.

 

FREEFLOW™ HC

Rozkládá ropné uhlovodíky a organický odpad.

Funguje i v různých teplotních podmínkách.

FreeFlow HC obsahuje směs mikroorganismů, které rozkládají ropné uhlovodíky a organický odpad.

Chromatografická analýza plynů potvrdila, že tyto kmeny bakterií metabolizují uhlovodíkové produkty, jako je benzín, nafta, olej a BTEX (benzen, toluen, etylbenzen a xylen).

Bakteriální kultury ve FreeFlow HC jsou také prospěšné při ošetření půdy zamořené uhlovodíky. Přípravek lze na kontaminovanou půdu aplikovat nástřikem nebo při orbě.

 

BIOLOGICKÁ KAPALINA NA ODPADY

Vytváří vrstvu na povrchu kanalizačního potrubí pro maximální účinnost retence, rozkladu a čištění

Vyspělý biologický koncentrát pro údržbu lapačů tuku, kanalizačního potrubí, septiků a systémů čistíren odpadních vod.

Tato biologická kapalina redukuje frekvenci manuálního čištění, hydro-jetting a množství odpadu v lapačích tuku a prodlužuje intervaly odčerpávání.

  • Rozkládá FOG a organický odpad. Tím udržuje kanalizační systém čistý a chrání před zpětným zdutím.
  • Obsahuje jak aerobní, tak anaerobní bakterie. Neobsahuje volné enzymy.
  • Redukuje potřebu pro výrobky, jako jsou solventy, kyselinové a zásadité čističe potrubí.

Kmen bacillus v naší biologické kapalině na odpady rozkládá a redukuje organickou hmotu namísto toho, aby jen docházelo k jejímu přemístění do obecní kanalizace. Všechny kmeny bakterií bacillus se přirozeně vyskytují v půdě a nebyly žádným způsobem geneticky modifikovány.

Naše biologická kapalina na odpady využívá hustší konzistence k rovnoměrnému rozložení spor v celém objemu kapaliny a ve spojení s BioAmpem ji lze používat k údržbě postranních větví kanalizačního potrubí. Eliminuje nepříjemné zápachy a pomáhá snižovat pokuty za překročení limitních hodnot.

contact-our-sales-rep

ZAJÍMALO BY VÁS, CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT?

Omezení prostojů, zvýšení účinnosti a snížení nákladů. Zjistěte si více informací o řešeních a službách nabízených společností NCH Europe.

Vašeho soukromí si vážíme

Společnost NCH Europe používá soubory cookies a sledovací technologie k analýze návštěvnosti stránek a k reklamním účelům. V dokumentu Zásady ochrany údajů se dočtete více a zjistíte, jak kdykoliv souhlas se soubory cookies zrušit. Díky technologii cookies můžeme přizpůsobit obsah na míru každému návštěvníkovi, zlepšit výkonnost a zabezpečení stránek a zjednodušit řadu úkonů.