Menu
ČeštinaČeština

ODPADY

Skoncujte s ucpaným potrubím a udržujte kanalizaci volně průchodnou s produkty od NCH Waste Water.  

Obecně platí, že veškerá odpadní voda z kuchyní odtéká do lapačů tuků. Sanitární odpadní potrubí, toalety a umyvadla představují zcela oddělený systém. Odpadní voda z těchto míst je odváděna do městské kanalizace.

S postupem času se mastnoty, oleje, nečistoty a organický odpad začínají hromadit v odpadním a kanalizačním potrubí.

Vysoké náklady na údržbu, prostoje a nepohodlné mechanické čištění… To je jen několik problémů způsobených ucpáním odtokového potrubí, kterým podniky čelí. Díky nahromadění FOG se mohou tvořit nepříjemné zápachy a hrozí nebezpečí úniku a poškození majetku.

Chcete-li vytvořit dobré pracovní podmínky a vyhnout se mimořádným situacím, je důležité používat správná řešení. Neefektivní ošetření odpadů se může prodražit, poškodit dobré jméno společnosti a může mít negativní dopad na životní prostředí.

NCH Waste Water vám pomůže vytvořit správné pracovní prostředí a zároveň snížit náklady. Podívejte se na naši řadu systémů BioAmp a program údržby odpadů.

contact-our-sales-rep

ZAJÍMALO BY VÁS, CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT?

Omezení prostojů, zvýšení účinnosti a snížení nákladů. Zjistěte si více informací o řešeních a službách nabízených společností NCH Europe.

NCH ​​Evropa používá cookies , aby bylo možné měřit a zlepšit výkon webu.

I understand
Počkejte! Vždy existuje něco, s čím Vám můžeme pomoci

Nemůžete najít, co jste hledali? Řekněte nám, co potřebujete: